Deze pagina is verplaatst.

Klik hier om naar de nieuwe pagina te gaan.

Tekstbureau Skribo: diensten

Redigeren

U wilt uw Nederlandse of Engelse tekst laten nakijken of verbeteren. Dat kan op veel manieren, van controle op taalfouten tot volledig herschrijven. U geeft aan wat u wilt, Skribo voert het uit, en geeft u zonodig advies.

Taal

Veel lezers nemen teksten met taalfouten minder serieus. Voldoet uw tekst aan alle taalkundige regels? Skribo let niet alleen op grammatica en tik- en spelfouten, maar bijvoorbeeld ook op leestekens, hoofd- en kleine letters en gebruik van spaties en koppeltekens. Na deze controle is uw tekst gegarandeerd foutloos Nederlands.

Structuur

Hierbij gaat het om een logische en overzichtelijke indeling van de tekst, die aansluit bij het medium (bijvoorbeeld website of papier). Een grote lap tekst nodigt niet uit tot lezen. Staat de informatie in de juiste volgorde? Is de hoofdzaak duidelijk, zijn er bijzaken die weg kunnen? Heeft de lezer houvast aan een inleiding, aan tussenkopjes en een conclusie of samenvatting aan het eind? Is de tekst te lang (of juist te kort)? Komen structuur en doel van de tekst overeen? Als het erom gaat dat de lezer een website bezoekt, moet dat in één oogopslag duidelijk zijn.

Inhoud

De volgende stap is een inhoudelijke controle. Sluit de tekst aan bij de doelgroep, bijvoorbeeld wat toon en stijl betreft? Komt de boodschap duidelijk over? Kan het beter of korter worden geformuleerd? Lopen de zinnen soepel, leest het lekker weg? Zijn eventuele vaktermen of afkortingen bekend bij de lezer?

Natuurlijk is een inhoudelijke redactie tijdrovender dan alleen een taalkundige. Bovenstaande indeling geeft u een globale indruk van de mogelijkheden. Voor langere teksten maakt Skribo een duidelijke offerte, op basis van uw wensen en (een voorbeeld van) uw tekst.

Begin 2009 heeft Skribo een redactiewedstrijd gewonnen die was uitgeschreven door Taalpost, een nieuwsbrief voor taalliefhebbers. Uit 319 inzendingen werd de herschrijving van Derk Ederveen gekozen.